درباره

رویداد رگ‌تک ایران توسط کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار برگزار می‌شود. اولین دوره رویداد رگ‌تک در چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد؛ دومین دوره نیز بعد از چهار سال وقفه به دلیل کرونا و مسائل دیگر، ۱۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد. این رویداد در ادامه به صورت مرتب برگزار می‌شود و محلی برای بررسی آخرین وضعیت اکوسیستم رگ‌تک ایران است.

گزارش کامل رویدادهای رگ‌تک دوره اول و دوم

راه پرداخت

رویداد رگ‌تک ایران توسط کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار برگزار می‌شود. اولین دوره رویداد رگ‌تک در چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد؛ دومین دوره نیز بعد از چهار سال وقفه به دلیل کرونا و مسائل دیگر، ۱۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد. این رویداد در ادامه به صورت مرتب برگزار می‌شود و محلی برای بررسی آخرین وضعیت اکوسیستم رگ‌تک ایران است.

هدف اصلی سمینار رگ‌تک ایجاد فضایی برای توجه نهادهای حاکمیتی و کسب‌وکارهای خصوصی و دولتی به مفهوم رگ‌تک و کاربرد اثربخش فناوری در قانون‌گذاری، نظارت و تطبیق در عرصه‌های گوناگون و استفاده از فناوری در راستای افزایش کیفیت زندگی مردم بود.

مهمترین چالش تنظیم‌گری مبتنی بر فناوری در ایران چیست؟ آینده رگ‌تگ در ایران کجاست؟ آیا رگ‌تک در ایران اکوسیستم پیدا کرده‌ است؟ آیا کسب‌وکارهای رگ‌تکی در ایران به جایگاه خود رسیده‌اند؟ و… سؤال‌هایی بود که در دومین سمینار رگ‌تک ایران مطرح و سعی شد با حضور کارشناسان و فعالان حوزه‌های بانکی گرفته تا بورسی و ارتباطات به آنها پاسخ داده شود.